Bevraagtekening

BESPREKING EN AANPASSING VAN DIE OOREENKOMS

Jy stem in tot die terme en voorwaardes wat uiteengesit word in die Ooreenkoms met betrekking tot jou gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen jou en Die Sagteware met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of begrippe met betrekking tot die webwerf. Ons kan die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke wysig, sonder spesifieke kennisgewing aan jou. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word en jy moet die Ooreenkoms deurlees voordat jy die webwerf gebruik. Deur jou voortgesette gebruik van die webwerf en/of dienste stem jy hiermee in om te voldoen aan al die terme en voorwaardes wat vervat is in die Ooreenkoms wat op daardie tydstip van krag is. Jy moet dus gereeld hierdie bladsy vir opdaterings en/of veranderinge nakyk.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat wettig bindende kontrakte kan aangaan volgens die toepaslike wet. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Verkoperdienste

Deur die toepaslike koopooreenkomsvorms te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, kan beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items voorsien word. TheSoftware maak nie aanspraak nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware geensins verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie, of vir enige dispuut met die verkoper, verspreider en eindgebruiker-verbruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik teenoor jou of enige derde party is vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

KOMPETISIES

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosie pryse en ander toekennings deur middel van kompetisies aan. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike kompetisie registrasievorm, en deur die amptelike kompetisiereëls wat van toepassing is op elke kompetisie te aanvaar, kan jy deelneem vir ‘n kans om die promosie pryse te wen wat deur elke kompetisie aangebied word. Om deel te neem aan die kompetisies wat op die webwerf vertoon word, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige kompetisie registrasie data te verskaf. TheSoftware het die reg om enige kompetisie registrasie data af te keur waar dit bepaal word, in die enigste en uitsluitlike diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding is met enige gedeelte van die ooreenkoms; en/of (ii) die kompetisie registrasie data wat jy verskaf het, onvolledig, bedrogagtig, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag te eniger tyd, na sy eie goeddunke, die registrasie data kriteria verander.

LISENSI GRANT

Ngokuba ungowumsebenzisi walelwebhusayithi, kukulunywe imvume enhlelangwe yoluqalo, engahambezeli, okushiswe nangomoya, nokuphelelweyo yokungena futhi ukusebenza kwebhusayithi, Incwadi Yokuguquka kanye nobudlelwane obungane nomsebenzi kusuke kusondela kwiNkqubo. Isifutho lesoftwe siyayithile lokuqeda lilelensi ngokupheleleyo noma lola liphi na. Ungayisebenzisa lelwebhusayithi kanye neZinhlelo kwi-khompyutha eyodwa ngezinye izinselelo zegalelo, ezisemthethweni noma emchaninini. Ungangisakazi, ungangisuse, ungathungelisa, ungagobolela, ungayeka, ungathengisi, ungayilungisa, ungafihi, ungavuleki, ungakuncediseli lelwebhusayithi, Inhlelo yokwakhiwa elahlekayo, umdwebo, nobudlelwane obungane nomsebenzi noma inyanga yalo. Isisekelo lesithe lesoftware siqinisile ukuthi kungenzeka wuhlale Nenkcubeko engezeliweyo ezikwanjalo eNkqubweni Yokuguquka. Ungakwazi ukusebenzisa isicelo, umthombo noma isririkishi sokwenza ukuba uxinzele ngokwenkqubo-kekahle kwelelwebhusayithi. Ungakwazi ukwenza into eyenziwayo ekuvumela umlayezo okukhulu kakhulu kwezimboni kazisekolweni seksiwe iSoftware. Impilo yakho yokusebenzisa lelwebhusayithi, Incwadi Yokuguquka, Izinkonzo kanye/noma Inkinga ayisideleke ngokulinganayo.

PROPRIETARY RIGHTS

Die inhoud, organisasie, grafieke, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, word beskerm onder toepaslike kopiereg, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte nie). Die kopiëring, herverdeling, publikasie of verkoop van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur jou is streng verbode. Sistematiese ophaling van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middele of enige ander vorm van afskrapping of data-onttrekking ten einde ‘n versameling, samestelling, databasis of gids, direk of indirek, te skep sonder skriftelike toestemming van TheSoftware, is verbode. Jy verkry nie eienaarskapregte op enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiale wat op of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste besigtig word nie. Die pos van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en via die dienste, deur TheSoftware, vorm nie ‘n verwerping van enige reg in of tot sulke inligting en/of materiale nie. Die TheSoftware-naam en -logo, en alle betrokke grafieke, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur en via die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming, is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, ”framing” the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (”URL”) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

WYSIGING, SKRAPING EN WYSIGING

Ons behou die reg voor om na ons eie diskresie enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te wysig en/of te skrap.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoekers laai inligting van die webwerf af op eie risiko. Die sagteware gee geen waarborg dat sulke aflaaie vry is van korruperende rekenaar-kodes nie, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

INDEMNIFICATION

U stem daartoe om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, mede-handelsmerke en/of ander vennote, skadevry te hou teen enige en alle eise, uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie), skade, gedinge, kostes, eis en/of vonnisse wat ookal, gemaak deur enige derde party weens of voortspruit uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en/of deelname aan enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en/of (c) u skending van enige regte van ‘n ander individu en/of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en/of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en/of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite sal die reg hê om hierdie bepalings direk teen uself af te dwing en toe te pas.

DERDEPARTEI-WEBWERWE

Die Webwerf mag skakels na en/of na ander Internet-webwerwe en/of -hulpbronne voorsien, insluitend, maar nie beperk tot, diegene wat deur Derdepartypverskaffers besit en bedryf word. Omdat TheSoftware geen beheer het oor sulke derdeparty-webwerwe en/of hulpbronne nie, erken en stem jy hiermee saam dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derdeparty-webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, ondersteun TheSoftware nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir, enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleid, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal op of beskikbaar vanaf sulke derdeparty-webwerwe of hulpbronne nie, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit voortspruit.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasie Data en/of materiaal wat jy indien deur of in verband met die webwerf, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting rakende jou gebruik van die webwerf en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur jou verskaf is, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te besigtig, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, al dan nie ‘n TheSoftware-klant, om die werking van die webwerf te skend, te vernietig, te manipuleer, te vandaliseer en/of op enige ander manier te verhinder, is ‘n skending van kriminele en burgerlike reg en TheSoftware sal met vasberadenheid enige en alle regmiddels in hierdie verband najaag teen enige oortredende individu of entiteit tot die volle wettig toelaatbare mate en volgens billikheid.