Privacybeleid

Door op “Verder te gaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van de informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, waaronder De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatieverzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig opnieuw om deze informatie te beoordelen.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservice-onderzoek openen, hun cv-gegevens verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software diensten te sturen. Zonder enige instructies van u, kan De Software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de familie van bedrijven van De Software, geautoriseerde agenten van De Software, en andere goederen- en dienstverleners met wie De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen voor u interessant zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij presenteren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de services van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt weigeren het te accepteren.

C. Uw De door software gehoste website, server, prikborden, forum, websites van derden:

Informatie die u bekendmaakt in een openbare ruimte, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u bekendmaakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk bekendmaakt op deze sites en raadt u aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie verzonden naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van een dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elk type te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software het recht om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.