Политика за поверителност

С кликването на „Продължи“, вие ни давате позволение да ви изпращаме имейли относно нашите оферти. Ако решите да не получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за нормите и условията, с които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в световната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази декларация за поверителност предоставя уведомление за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

A. Лични идентификационни данни:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се запишат за услуги, отворят запитване за обслужване на клиенти, предоставят данни от автобиографията си за възможности за работа или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате автобиографията си или поискате определени типове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое преценка, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Ако не получим инструкции от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании на Софтуера, упълномощени агенции на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите в този материал не трябва да се приемат като обещание или гаранция за печалби. Възможността за печалби напълно зависи от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и приложеното усилие. Ние не представяме това като „схема за богатство“, и вие не трябва да го възприемате така.

Б. Неличима информация (обща информация):

Наобщо софтуерът събира някои общи информации автоматично. Общите информации не разкриват самоличността на посетителя. Обикновено те включват информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетители и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничена цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайта. За тази цел използваме определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на настройки за информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с лична идентифицируема информация. Можете да зададете браузъра си да ви уведоми, когато получите „бисквитка“ и да я отхвърлите.

C. Вашият уебсайт, хостинг на софтуера, сървър, дъски за обяви, форуми, Сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в публична среда, включително на всяка дъска за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да настанява за вас като част от услугите на Софтуера, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да гарантира защита на информацията, която разкривате на тези места. Освен това уебсайтовете на Софтуера съдържат връзки със сайтове, принадлежащи на трети страни, независими от Софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези посещавани от вас сайтове.

Д. Изключения и Ограничения:

Без навеждане въпреки посоченото и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът пълноценно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи във всяко разследване, свързано с всяко съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, предадени на Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всякакъв потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на проприетарните си права. За ограничените цели на изпълнението на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, може да се наложи Софтуерът да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това Софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за работата на Софтуера; или за защита правата или собствеността на Софтуера или други лица. Във връзка със Софтуера и други сайтове, притежавани от компанията и възможната продажба или прехвърляне на всяко от тяхно интереси в Софтуера, Софтуерът запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само имена, адреси и друга информация, която сте предоставили на Софтуера) на трето лице, което се специализира в областта на комуникационните продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на интересите на Софтуера относно поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера; и се съгласява с задълженията от това политическо изявление.