Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ nám udělujete svolení k zasílání e-mailů ohledně našich nabídek. Pokud si přejete již neobdržovat další e-maily, vždy se můžete kdykoliv odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato zásada ochrany soukromí poskytuje informace o standardech a podmínkách, které Software dodržuje při ochraně soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek World Wide Web vlastněných a provozovaných Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zásada ochrany soukromí poskytuje informace o našem sběru informací a způsobech, jakými mohou být vaše informace používány. Tato politika se může čas od času změnit, proto se prosím pravidelně vraťte k prohlédnutí těchto informací.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle dostává konkrétní údaje o svých návštěvnících webu pouze tehdy, když takové informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se zapisují na služby, otevřou dotazník s dotazy na zákaznickou podporu, poskytnou informace o svém životopisu pro pracovní příležitosti nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k platbě za služby, odeslání životopisu nebo požadování určitých typů informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace The Software prostřednictvím jedné z našich webových stránek, budou použity k plnění vašeho konkrétního požadavku. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby The Software používal tyto informace pro další účely. The Software si vyhrazuje právo posílat bulletiny a další důležité informace o vašich službách The Software. Pokud nedostaneme od vás žádné pokyny, The Software může použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností The Software, partnerům autorizovaným The Software a dalším poskytovatelům zboží a služeb, se kterými The Software spolupracuje a jejich nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nesmí být brány jako slib nebo záruka výdělků. Potenciál výdělků je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nenabízíme to jako „zbohatněte rychle schéma“, a ani byste na to neměli pohlížet takto.

B. Informace, které nelze osobně identifikovat (obecné informace):

Obecně platí, že software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevelují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené webové stránky softwaru. Software tyto informace shromažďuje za účelem určení požadavků na zákaznický servis a webové stránky. Tohoto dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně “koláčků” (technologie, která může poskytovat návštěvníkovi přizpůsobené informace o službách softwaru). Software nespojuje informace shromážděné tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte koláček, a můžete jej odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou pro vás Software hostuje jako součást vašich služeb The Software, jsou k dispozici každému, kdo toto místo navštíví. Software nemůže zajistit ochranu žádných informací, které zde zveřejníte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisejících s Software. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony se Software plně spolupracuje s úředníky státu, místní správou a federálními úředníky v jakémkoli vyšetřování týkajícím se jakéhokoli obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenesených do Softwaru) nebo údajných nezákonných činností jakéhokoli uživatele Služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem této spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být Software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit monitorovat oblasti komunikace všeho druhu, aby vyhověl jakémukoli zákonu, nařízení nebo žádosti vlády; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Software nebo jiných osob. V souvislosti se potenciální prodejem nebo převodem jakéhokoli svého zájmu o Software a Software a dalších stránek vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodávat nebo přenášet vaše informace (včetně, ale nejen jména, adresních informací a dalších informací, které jste poskytli Softwaru) třetí osobě, která se zaměřuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že se stane následníkem zájmů Softwaru ve smyslu údržby a ochrany informací shromážděných a udržovaných Softwarov; a souhlasí s povinnostmi této politiky.