Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a podmínkami uvedenými v Dohodě ohledně vašeho používání webové stránky. Smlouva představuje jedinou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarem ohledně vašeho používání webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, záruky a/nebo smlouvy ohledně webové stránky. Dohodu můžeme čas od času upravit na základě našeho výhradního uvážení, bez konkrétního zpravodajství vám. Nejnovější dohodu najdete na webové stránce a před použitím webové stránky byste měli dohodu přezkoumat. Prostřednictvím vašeho dalšího používání webové stránky a/nebo služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v Dohodě účinných v danou dobu. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití jednotlivci, kteří jsou mladší osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte právo používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Dodavatelské služby

Vyplněním příslušných formulářů objednávky můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby na Webových stránkách. Produkty a/nebo služby nabízené na Webových stránkách mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci nebo distributory třetích stran. Software nezaručuje, že popisy takových předmětů jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby na Webových stránkách nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a konečnými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte s tím, že Software vám ani žádné třetí straně neodpovídá za jakékoli nároky související s jakýmkoli z nabízených produktů a/nebo služeb na Webových stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s Oficiálními pravidly soutěže uplatnitelnými na každou soutěž můžete získat šanci vyhrát propagační ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Abyste se mohli zúčastnit soutěží na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci do soutěže, pokud se jednoznačně rozhodne, že: (i) porušujete jakoukoli část smlouvy; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registračních údajů podle svého uvážení.

POVOLENÍ KE SMLUVNÍ LICENCI

Jako uživatel webu máte uděleno nevýhradní, nepřevoditelné, odvolatelné a omezené oprávnění k přístupu a používání webu, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. Software může kdykoli zrušit toto oprávnění z jakéhokoli důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro vaše vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám povoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozebírat, zpětně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by rušila nebo se snažila rušit správné fungování webu. Nemužete přijmout žádné opatření, které by zatížilo infrastrukturu společnosti TheSoftware nespravedlivě nebo nepřiměřeně. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další záležitosti související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle platných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví). Kopírování, distribuce, publikace nebo prodej části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/anebo Služeb je přísně zakázáno. Systématické čerpání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/anebo Služeb automatisovanými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení přímo či nepřímo sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného povolení od TheSoftware je zakázáno. Nepřecházíte do vlastnictví nad žádným obsahem, dokumentem, softwarem, službami nebo jinými materiály, které jsou zobrazeny na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/anebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb ze strany TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a označení služeb jsou ochranné známky TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu majitele je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUPRÁCE, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÁ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud TheSoftware výslovně nedovolí, nikdo nesmí vytvořit hyperlink na webové stránky, nebo jejich části (včetně, bez omezení, logotypů, obchodních značek, značkování nebo autorského materiálu) na své webové stránky nebo webovou platformu z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno „frameování“ webových stránek a/nebo odkazování na URL adresu („URL“) webových stránek v jakýchkoli komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího písemného souhlasu TheSoftware. Výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovými stránkami na odstranění nebo ukončení příslušného obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za veškeré vzniklé škody spojené s tím.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhraňujeme si právo podle vlastního uvážení upravovat a/nebo mazat jakýkoli dokument, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STAHNUTÍM SOUBORŮ

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. TheSoftware neručí za to, že tato stahování jsou bez poškození komputerového kódu včetně, ale nejen omezeno na, viry a červy.

OCHRANA

Souhlasíte s tím, že budete odškodnit a uchovat TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a přidružených společností a členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spoluznačkovatelů a/nebo jiných partnerů bezúhonnými vůči jakýmkoli a všem žalobám, výdajům (včetně rozumných právních poplatků), škodám, soudním sporům, nákladům, požadavkům a/nebo rozsudkům, které by kterákoliv třetí strana učinila z důvodu nebo v důsledku: (a) vaše používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vaše porušení smlouvy; a/nebo (c) vaše porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo přidružených společností a každého z jejich úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každá z těchto osob a subjektů má právo tato ustanovení přímo prosazovat a vymáhat proti vám na své vlastní jméno.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tato webová stránka může poskytovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale nejen těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá žádnou kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji třetích stran, tímto potvrzujete a souhlasíte, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů třetích stran. Navíc TheSoftware nezaručuje ani nenesie odpovědnost za žádné obchodní podmínky, zásady ochrany soukromí, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na těchto webových stránkách nebo zdrojích třetích stran, ani za žádné škody a/nebo ztráty vzniklé v souvislosti s nimi.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Použití webové stránky, a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které podáte prostřednictvím nebo v souvislosti se stránkou, podléhají našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všech dalších osobně identifikovatelných informací poskytnutých vám v souladu se podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení naší zásady ochrany soukromí klepněte zde.

Jakýkoli pokus jednotlivce, zákazníka společnosti TheSoftware či ne, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat či jinak rušit provoz webové stránky je porušením trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně usilovat o prosazování všech opravných prostředků v této věci proti každému jednotlivci či subjektu, který se provinil a to v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.