Fortrolighedspolitik

Ved at klikke på “Fortsæt” giver du os tilladelse til at sende dig e-mails om vores tilbud. Hvis du vælger ikke at modtage flere e-mails, kan du altid framelde dig nederst i hver e-mail.

Softwaren respekterer privatlivets fred for alle personer, der besøger vores websteder. Denne privatlivspolitik giver oplysning om de standarder og betingelser, som Softwaren beskytter privatlivet for de oplysninger, der leveres af besøgende på websteder på World Wide Web, der ejes og drives af Softwaren, herunder Softwaren og Softwaren. Denne privatlivspolitik giver oplysning om vores praksis med indsamling af oplysninger og om måderne, hvorpå dine oplysninger kan blive brugt. Denne politik kan ændre sig fra tid til anden, så sørg for at kontrollere periodisk for at gennemgå disse oplysninger.

A. Personligt identificerbare oplysninger:

Softwaren modtager typisk specifikke data om sine websitebesøgende kun, når sådanne oplysninger frivilligt gives, f.eks. når vores besøgende anmoder om information, køber eller tilmelder sig services, åbner en kundesupport forespørgselsbillet, giver resume oplysninger til jobmuligheder eller sender os e-mail. Naturligvis kræver nogle af disse aktiviteter, at du giver os oplysninger, f.eks. når du foretager et køb, bruger et kreditkort til at betale for services, indsender dit resume eller anmoder om visse typer af information. Når du giver personligt identificerbare oplysninger til Softwaren gennem en af vores hjemmesider, vil det blive brugt til at opfylde din specifikke anmodning. I de fleste tilfælde får du mulighed for at vælge, om du ønsker, at Softwaren skal bruge disse oplysninger til yderligere formål eller ej. Softwaren forbeholder sig retten til at sende bulletiner og andre vigtige oplysninger om dine Software-services efter eget skøn. Hvis der ikke gives nogen instruktioner fra dig, kan Softwaren bruge de oplysninger, du giver til at informere dig om yderligere services og produkter, som tilbydes af Software-familien af virksomheder, Softwarens autoriserede agenter og andre varer og serviceudbydere, som Softwaren har relationer til og hvis tilbud muligvis kunne være af interesse for dig.

Eksemplerne i disse materialer skal ikke anvendes som en garanti eller løfte om indtjening. Indtjeningspotentialet afhænger udelukkende af personen, der bruger vores produkt, ideer, teknikker og den indsats, der bliver lagt. Vi hævder ikke, at dette er en “bliv-rig-hurtigt ordning”, og det bør du heller ikke se det som.

B. Ikke-personligt identificerbar (Generisk) Information:

Generelt indsamler Softwaren automatisk nogle generiske oplysninger. Generiske oplysninger afslører ikke identiteten på besøgeren. Det inkluderer normalt oplysninger om internetadressen, som er tildelt din computer, antallet og hyppigheden af besøgende samt de besøgte Software-sider. Softwaren indsamler disse oplysninger med det begrænsede formål at fastslå kundeservice og websidebehov. Dette opnås ved at bruge visse teknologier, herunder ‘cookies’ (en teknologi, der kan bruges til at give besøgende skræddersyet information om Softwarens tjenester). Softwaren kombinerer ikke oplysninger, der er indsamlet på denne måde, med nogen personligt identificerbare oplysninger. Du kan indstille din browser til at advare dig, når du modtager en cookie, og du kan afvise den.

C. Din The Software hosted hjemmeside, server, opslagstavler, forum, Tredjepartswebsteder:

Information, som du giver væk i et offentligt rum, herunder på et opslagstavle, chat-rum eller hjemmeside, som programmet kan hoste for dig som en del af dine programtjenester, er tilgængelig for alle andre, der besøger dette rum. Programmet kan ikke beskytte nogen information, du giver væk på disse steder. Derudover indeholder programmets hjemmesider links til sider, der tilhører tredjeparter, der ikke er relateret til programmet. Programmet kan ikke beskytte nogen information, som du måske giver væk på disse sider, og anbefaler, at du gennemgår fortrolighedspolitikken for de sider, du besøger.

D. Undtagelser og begrænsninger:

Uden at tilsidesætte det foregående og i overensstemmelse med gældende lovgivning samarbejder softwaren fuldt ud med statslige, lokale og føderale embedsmænd i enhver undersøgelse vedrørende enhver indhold (herunder personlige eller private elektroniske kommunikationer sendt til softwaren) eller påståede ulovlige aktiviteter fra enhver bruger af tjenesten og træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte sine ophavsrettigheder. Med henblik på at opnå et sådant samarbejde og træffe foranstaltninger og i overensstemmelse med gældende lovgivning kan softwaren blive påkrævet at videregive personligt identificerbare oplysninger. Derudover kan softwaren vælge at overvåge kommunikationsområder af enhver art for at opfylde enhver lov, regulering eller anmodning fra myndighederne; hvis en sådan offentliggørelse er nødvendig eller passende for at drive softwaren; eller for at beskytte rettighederne eller ejendommen af softwaren eller andre. I forbindelse med den potentielle salg eller overførsel af nogen af ​​sin interesse i softwaren og softwaren og andre websteder, der ejes af selskabet, forbeholder softwaren sig retten til at sælge eller overføre dine oplysninger (herunder, men ikke begrænset til navne-, adresseoplysninger og andre oplysninger, du har givet softwaren) til en tredjepart, der koncentrerer sig om kommunikationsprodukter eller -tjenester; der accepterer at være softwarens efterfølger med hensyn til vedligeholdelse og beskyttelse af information, der er indsamlet og vedligeholdt af softwaren; og der accepterer forpligtelserne i denne politik erklæring.