Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i aftalen med hensyn til din brug af websitet. Aftalen udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem dig og softwaren vedrørende din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, fremstillinger, garantier og/eller forståelser vedrørende websitet. Vi kan ændre aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste aftale vil blive offentliggjort på websitet, og du bør gennemgå aftalen før du bruger websitet. Ved fortsat at bruge websitet og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du få eller forsøge at få visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. Produkterne og/eller tjenesterne, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenter eller -distributører af sådanne varer. Softwaren repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne varer er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at få produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at Softwaren ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promoveringspræmier og andre belønninger gennem konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, har du mulighed for at deltage og vinde de promoveringspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular fuldstændigt. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger til konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares fuldstændige og enestående skøn, at: (i) du er i strid med nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, falske, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdata, efter eget skøn.

LICENS TILDELING

Som bruger af hjemmesiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til adgang og brug af hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må kun bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller ydelser må reproduceres i nogen form eller indgå i nogen form for informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, emulere, klone, leje, lease, sælge, ændre, dekompilere, afmontere, revertere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller ydelser eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke eksplicit er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at interferere eller forsøge at interferere med hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller ydelser kan ikke overdrages.

RETTIGHEDER I EGETALES

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, kompilationen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold i forbindelse med hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne via automatiserede midler eller nogen anden form for skrabning eller datagenindvinding med henblik på at oprette eller udarbejde, direkte eller indirekte, en kollektion, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelsen af information eller materiale på hjemmesiden eller gennem tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettigheder i eller til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker, der tilhører TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af nogen varemærke uden ejerens udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheSoftware, må ingen linke til Hjemmesiden eller dele deraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) til deres egen hjemmeside eller websted af nogen som helst grund. Desuden er “framing” af Hjemmesiden og/eller referencering af Uniform Resource Locator (“URL”) til Hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med Hjemmesiden om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du er erstatningsansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETTING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokument, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSBORTFALD VED SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på egen risiko. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for ødelæggende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde og beskytte TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede virksomheder samt deres respektive medlemmer, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, medbrandere og/eller andre partnere, mod enhver og alle krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, retssager, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte opstå fra tredjeparter som følge af eller i forbindelse med: (a) din brug af websitet, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede virksomheder, samt deres respektive ledere, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse personer og enheder har ret til at påberåbe sig og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Websitet kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Derudover godkender TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for vilkår og betingelser, privatlivspolitik, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår som følge heraf.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden, samt alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og al anden personligt identificerbare oplysninger, som du giver os, i overensstemmelse med betingelserne i vores Fortrolighedspolitik. For at se vores Fortrolighedspolitik, klik her.

Enhver forsøg fra enhver person, uanset om de er en kunde hos TheSoftware eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af ​​hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferet og civillov, og TheSoftware vil ivrigt forfølge alle og enhver afhjælpning i denne forbindelse mod enhver overtrædende person eller enhed i størst muligt omfang tilladt ved lov og retfærdighed.