Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Συμφωνία όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Λογισμικού όσον αφορά τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις όσον αφορά τον Ιστότοπο. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευχήν μας, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η πιο πρόσφατη Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο και θα πρέπει να ελέγχετε τη Συμφωνία πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία κατά την εκάστοτε ισχύ. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα τακτικά για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμοι μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και/ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελίας, μπορείτε να λάβετε ή να προσπαθήσετε να λάβετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς των παραπάνω αντικειμένων. Το TheSoftware δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των εν λόγω αντικειμένων είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν είναι υπεύθυνο ούτε ευθύνεται με κανέναν τρόπο για την αδυναμία σας να λάβετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαμάχη μεταξύ του πωλητή, διανομέα και των καταναλωτών τελικού χρήστη του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το TheSoftware δεν θα ευθύνεται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Από καιρό σε καιρό, ο TheSoftware προσφέρει προωθητικά δώρα και άλλες επιβραβεύσεις μέσω διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στο διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Κάθε Διαγωνισμού, μπορείτε να συμμετάσχετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά δώρα που προσφέρονται μέσω κάθε διαγωνισμού. Για να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Ο TheSoftware έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού κρίνοντας, κατ’ αποκλειστική ευχαρίστησή του, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, παραπλανητικά, διπλά ή μη αποδεκτά. Ο TheSoftware μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια των Εγγραφών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, κατ’ αποκλειστική δικαιοδοσία του.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας παραχωρείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των συναφών υλικών σύμφωνα με την Συμφωνία. Ο Λογισμικός μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανολογικό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, να αντιγράφετε, να μιμείστε, να κλωνοποιείτε, να νοικιάζετε, να πωλείτε, να τροποποιείτε, να αποσυναρμολογείτε, να ανασυναρμολογείτε, να αντιστρέφετε τη μηχανογράφηση ή να μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών. Ο Λογισμικός διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν έχει ρητά παραχωρηθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία για να παρεμβάλετε ή να προσπαθήσετε να παρεμβάλετε με την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να λάβετε καμία ενέργεια που θα επιβαρύνει υπερβολικά ή αναίτια την υποδομή του Λογισμικού. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, ο οργανισμός, οι γραφικές παραστάσεις, το σχεδιασμός, η συλλογή, η μετάφραση σε ψηφιακή μορφή, η ψηφιοποίηση, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και τις υπηρεσίες προστατεύονται από τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πνευματικών δικαιωμάτων). Η αντιγραφή, η αναδιανομή, η δημοσίευση ή η πώληση από εσάς μέρους οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, του περιεχομένου, των διαγωνισμών και/ή των υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τραβήγματος ή εξαγωγής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή τη συνάθροιση, άμεσα ή έμμεσα, μιας συλλογής, συλλογής δεδομένων, βάσης δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν αποκτάτε ιδιοκτησία στο περιεχόμενο, τα έγγραφα, το λογισμικό, τις υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τους διαγωνισμούς και/ή τις υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον ιστότοπο ή μεσω των υπηρεσιών από την TheSoftware δεν αποτελεί παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις πληροφορίες και/ή υλικό. Το όνομα και το λογότυπο TheSoftware, καθώς και όλες οι σχετικές γραφικές παραστάσεις, εικονίδια και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Ολα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή μέσω των υπηρεσιών ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την εκάστοτε έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη απαγορεύεται αυστηρά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ, «ΠΛΑΙΣΙΩΜΑ» ΚΑΙ/Ή ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Εκτός αν έχει εξάρσεις εξουσιοδοτημένα από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να συνδεθεί με σύνδεσμο στον Ιστότοπο ή τμήματά του (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών ή προστατευόμενου υλικού) στον ιστότοπό τους για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, ο «πλαισιωμένος» Ιστότοπος και/ή η αναφορά του Ομοιόμορφου Αναγνωριστικού Πόρου (URL) του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε εμπορικό ή μη εμπορικό μέσο χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή άδεια του TheSoftware απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε ειδικότερα να συνεργαστείτε με τον Ιστότοπο για την αφαίρεση ή την παύση, όπως απαιτείται, τέτοιου περιεχομένου ή δραστηριότητας. Εδώβλεπετε ομολογείτε ότι φέρετε ευθύνη για ζημίες που συνδέονται με αυτό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατ’ αποκλειστική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων σε ιούς και παράσιτα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς, τις θυγατρικές εταιρείες και τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και τα μέλη, συμβούλους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργαζόμενους συνοδοιπόρους και / ή άλλους συνεργάτες τους, μη υπεύθυνους για οτιδήποτε και για οτιδήποτε προκύπτει από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και / ή της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό? (β) την παραβίαση σας της Συμφωνίας; και / ή (γ) την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου ατόμου και / ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου εξυπηρετούν ως όφελος του TheSoftware, καθεμίας από τις μητρικές εταιρείες, τις θυγατρικές και / ή τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και κάθε άτομο και οντότητα που ανήκει σε αυτούς, όπως οι αξιωματούχοι, οι διευθυντές, τα μέλη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι μέτοχοι, οι αδειοδότες, οι προμηθευτές και / ή οι δικηγόροι τους. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα και οντότητες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματος τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς και/ή να σε αποστέλλει σε άλλες ιστοσελίδες και/ή πόρους του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, αυτών που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους παρόχους. Δεδομένου ότι ο Λογισμικός δεν έχει έλεγχο επί των τρίτων ιστότοπων και/ή πόρων, αποδέχεστε και συμφωνείτε εδώ ότι ο Λογισμικός δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των τρίτων ιστότοπων και/ή πόρων. Επιπλέον, ο Λογισμικός δεν εγκρίνει και δεν ευθύνεται ή δεν φέρει ευθύνη για οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου, περιεχόμενο, διαφήμιση, υπηρεσίες, προϊόντα και/ή άλλο υλικό στους συγκεκριμένους τρίτους ιστότοπους ή πόρους, ή για οποιεσδήποτε ζημίες και/ή απώλειες που προκύπτουν από αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου, και όλα τα σχόλια, ανατροφοδοσία, πληροφορίες, Δεδομένα Εγγραφής και/ή υλικό που υποβάλλετε μέσω ή σε συνάρτηση με τον Ιστότοπο, υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ατομικά προσδιορίσιμη πληροφορία που παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε Κάντε Κλικ Εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης της TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημία, καταστροφή, παρεμπόδιση, βανδαλισμό και/ή άλλη επέμβαση στη λειτουργία του Ιστότοπου αποτελεί παράβαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η TheSoftware θα διεκδικήσει με επιμέλεια όλα τα μέσα κατά παραβαίνοντος φυσικού ή νομικού προσώπου με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, όπως προβλέπεται από το νόμο και τη δικαιοσύνη.