Ehdot

SOVELLETTAVUUS JA SOPIMUKSEN MUUTOS

Hyväksyt Ehtojen ja Sopimuksen ehdot, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöösi. Sopimus muodostaa ainoan ja kokonaisen sopimuksen sinun ja Ohjelmiston välillä koskien verkkosivuston käyttöäsi ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, edustukset, takuut ja/tai ymmärrykset verkkosivustoon liittyen. Voimme muuttaa Sopimusta ajoittain yksinomaisen harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin Sopimus julkaistaan verkkosivustolla ja sinun tulee tarkistaa Sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä hyväksyt noudattavasi Sopimuksessa kyseisenä aikana voimassa olevia kaikkia ehtoja ja määräyksiä. Siksi sinun tulee tarkistaa säännöllisesti tämä sivu päivityksiä ja/tai muutoksia varten.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain henkilöille, jotka voivat tehdä laillisesti sitovia sopimuksia voimassa olevan lain mukaisesti. Verkkosivusto ja palvelut eivät ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuotiaiden käyttöön. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyntipalvelut

Suorittaessasi sovellettavia tilauslomakkeita voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta. Verkkosivuston tarjoamien tuotteiden ja/tai palveluiden kuvaukset voivat olla peräisin suoraan kyseisten tuotteiden valmistajilta tai jakelijoilta kolmannen osapuolen tarjoajina. Ohjelmisto ei takaa, että kyseisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole millään tavoin vastuussa siitä, ettet pysty hankkimaan tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta tai minkäänlaisista riidoista tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjän kuluttajan kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään vaateesta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottuihin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware järjestää kilpailuja, joissa voi voittaa palkintoja. Lähetämällä totuudenmukaiset ja oikeat tiedot kyseiseen kilpailun ilmoittautumislomakkeeseen ja hyväksymällä jokaiseen kilpailuun liittyvät viralliset säännöt, voit osallistua ja mahdollisesti voittaa kilpailun tarjoamat palkinnot. Osallistuaksesi kilpailuihin, sinun on täytettävä asianmukainen ilmoittautumislomake kokonaisuudessaan. Suostut antamaan totuudenmukaiset, oikeat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailuilmoittautumistiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä minkä tahansa kilpailuilmoittautumistietosi, mikäli TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan mukaan havaitaan, että: (i) olet rikkonut sopimuksen minkä tahansa osan; ja/tai (ii) toimittamasi kilpailuilmoittautumistiedot ovat epätäydellisiä, vilpillisiä, kopioituja tai muutoin hyväksyttäviä. TheSoftware voi milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti muuttaa ilmoittautumistietojen kriteereitä.

LISENSSISOPIMUS

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, siirrettävissä oleva, peruutettava ja rajoitettu lisenssi päästäkseen ja käyttääkseen verkkosivustoa, sisältöä ja siihen liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa mistä syystä tahansa päättää tämän lisenssin. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omassa henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käytössä. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen osaa ei saa kopioida millekään muulle tiedonhakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, lainata, myydä, muokata, purkaa, kasata, kääntää käyttää, siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja tai minkään osan niistä. Ohjelmistolla on kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetty sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Et saa tehdä mitään toimenpiteitä, jotka aiheuttavat kohtuutonta tai epäsuhtaisen suurta kuormitusta ohjelmiston infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluja ei ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, magneettinen käännös, digitaalinen muuntaminen, ohjelmisto, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät asiat nauttivat suojaa sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, jakaminen, julkaiseminen tai myyminen on ehdottomasti kiellettyä. Aineiston järjestelmällinen noutaminen verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automatisoitujen menetelmien tai muiden kaavojen tai tietojen keräämiseksi, suoraan tai välillisesti, ilman kirjallista suostumusta TheSoftwarelta on kielletty. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen katselussa tai käytössä et hanki omistusoikeuksia mihinkään sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluun tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren tiedon tai materiaalin julkaiseminen verkkosivustolle tai palvelujen kautta ei tarkoita luopumusta mistään oikeudesta kyseiseen tietoon tai materiaaliin. TheSoftwaren nimi ja logo, sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet, ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki verkkosivustolla tai palvelujen kautta esiintyvät muut tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttäminen ilman asianomaisen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

VERKKOSIVUSTOLLE HYPERLINKITTÄMINEN, YHTEISBRÄNDÄYS, “KEHYKSET” JA/TAI VIITTAAMINEN VERKKOSIVUSTOON ON KIELLETTY

Ellei TheSoftware ole nimenomaisesti antanut valtuutusta, kukaan ei saa hyperlinkittää verkkosivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, logot, tavaramerkit, brändäys tai tekijänoikeudella suojattu materiaali) omaan verkkosivustoonsa tai web-paikkaansa mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivuston “kehystäminen” ja/tai URL-osoitteen viittaaminen kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman ennakolta annettua, nimenomaista kirjallista lupaa TheSoftwarelta on ehdottomasti kielletty. Sitoudut erityisesti tekemään yhteistyötä verkkosivuston kanssa kyseisen sisällön tai toiminnan poistamiseksi tai lopettamiseksi, tarvittaessa. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden yksinomaiseen harkintaamme muokata ja/tai poistaa kaikki verkkosivustolla esiintyvät asiakirjat, tiedot tai muu sisältö.

HYPÄTÄ VÄLISEINÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kävijät lataavat tietoa Verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vahingoittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, viruksista ja madonloisista.

KORVAUS

Suostut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempainsa, tytäryhtiöidensä ja yhteistyökumppaneidensa ja kunkin heidän jäseniensä, virkailijoidensa, johtajiensa, työntekijöidensä, edustajiensa, yhteisbrändiensä ja/tai muiden kumppaneidensa puolesta vahingottomana ja korvaamaan kaikki kolmannen osapuolen esittämät vaatimukset, kulut (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), vahingot, oikeudenkäynnit, kustannukset, vaatimukset ja/tai tuomiot, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta a) verkkosivuston, palveluiden, sisällön ja/tai minkä tahansa kilpailun käytöstä, b) tämän sopimuksen rikkomisesta tai c) jonkun toisen yksilön ja/tai tahon oikeuksien loukkauksesta. Tämän kappaleen määräykset ovat TheSoftwaren, heidän vanhempainsa, tytäryhtiöidensä ja/tai yhteistyökumppaneidensa, sekä näiden kunkin virkailijoiden, johtajien, jäsenten, työntekijöiden, edustajien, osakkeenomistajien, lisenssinhaltijoiden, toimittajien ja/tai asianajajien hyödyksi. Kukin näistä henkilöistä ja tahoista on oikeutettu esittämään ja valvomaan näitä määräyksiä suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto saattaa tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internet-verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kolmannen osapuolen omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin. Koska TheSoftwarella ei ole vaikutusvaltaa tällaisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten ja hyväksyt, että TheSoftware ei ole vastuussa tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai resurssien käyttöehdoista, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista tai niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

TIETOSUOJALAUSEKE/VIERAILIJATIEDOT

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palaute, tiedot, rekisteröintitiedot ja/tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai sen yhteydessä, ovat alaisia tietosuojakäytäntömme säännöksille. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi ja kaikkia muitakin sinun antamiasi henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Lue tietosuojakäytäntömme klikkaamalla tästä.

Minkä tahansa yksittäisen henkilön, oli hän TheSoftwaren asiakas tai ei, yritys vahingoittaa, tuhota, häiritä vandalisoida ja/tai muutoin häiritä verkkosivuston toimintaa on rikoslain ja siviilioikeuden loukkaus, ja TheSoftware pyrkii tarmokkaasti kaikkiin tähän liittyviin oikeussuojakeinoihin vastaanottavan yksittäisen henkilön tai rekisteröidyn yksikön täysin mahdollisella laillisen suojaan perustuvalla tavalla.