Feltételek

MEGÁLLAPODÁS TERÜLETE ÉS MÓDOSÍTÁS

Elfogadja a Webhely használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételeket és feltételezéseket. A Megállapodás kizárólagos és egyedüli megállapodást képez Ön és a Szoftver között a Webhely használatával kapcsolatban, és felváltja minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a Webhellyel kapcsolatban. A Megállapodást időről időre saját belátásunk szerint módosíthatjuk, konkrét értesítés nélkül Önnek. A legújabb Megállapodást közzétesszük a Webhelyen, és a Webhely használata előtt meg kell tekintenie a Megállapodást. A Webhely és/vagy Szolgáltatásaink további használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy betartsa a Megállapodásban foglalt összes feltételt és feltételezést, amely a hatályos időpontban érvényben van. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt az frissítések és/vagy változtatások miatt.

KÖVETELMÉNYEK

A weboldal és a szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket tudnak kötni az alkalmazandó jog szerint. A weboldal és a szolgáltatások nem szolgálják az 18 év alatti személyek használatát. Ha 18 év alatti vagy, nem rendelkezel engedéllyel a weboldal és/vagy a szolgáltatások használatához és/vagy hozzáféréséhez.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Beszállítói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási űrlapok kitöltésével bizonyos termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat szerezni a weboldalról. A weboldalon megjelenő termékeket és/vagy szolgáltatásokat a harmadik fél beszállítója, gyártója vagy forgalmazója közvetlenül biztosíthatja leírások formájában. A szoftver nem garantálja, hogy ezeknek a tételeknek a leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver semmilyen módon nem felelős vagy felelőssé tehető az Ön képtelenségéért a weboldalról termékek és/vagy szolgáltatások beszerzésére vagy bármely vita esetén az adott termék eladójával, forgalmazójával és végfelhasználó fogyasztóval. Ön megérti és elfogadja, hogy a szoftver nem felelős az Ön vagy bármely harmadik fél azon igényéért, ami a weboldalon kínált termékek és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos.

VERSENYEK

Időnként a TheSoftware különböző nyereményeket és egyéb díjakat kínál különböző versenyeken keresztül. Az adott verseny regisztrációs űrlapjához valóban és pontosan megadott információkkal, valamint az adott versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetőséged van részt venni és esélyt kapni a versenyeken kínált nyeremények megszerzésére. A honlapon szereplő versenyekbe való belépéshez először teljes mértékben ki kell töltened az adott jelentkezési űrlapot. Egyetértesz, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat szolgáltass. A TheSoftware-nak joga van visszautasítani bármely Verseny Regisztrációs Adatot, ha azt a TheSoftware kizárólagos és egyedüli mérlegelése szerint megállapítja, hogy: (i) megszeged a Megállapodás valamely részét; és/vagy (ii) a megadott Verseny Regisztrációs Adat hiányos, hamis, duplikált vagy más módon elfogadhatatlan. A TheSoftware bármikor módosíthatja a Regisztrációs Adatok kritériumait, kizárólagos mérlegelése szerint.

LICENC MEGJELENÉS

A Weboldal felhasználójaként Ön nem ekskluzív, nem átruházható, visszavonható és korlátozott jogot kap a Weboldalhoz, a Tartalomhoz és a kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférésre és használatra az Egyezménynek megfelelően. A Szoftver bármikor megszüntetheti ezt a licencet bármilyen okból. A Weboldalt és a Tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes nem kereskedelmi célra. A Weboldal, a Tartalom, a Versenyek és / vagy Szolgáltatások semmilyen formában nem reprodukálhatók, beilleszthetők vagy meghajtórendszerrel kapcsolhatók össze, elektronikus vagy mechanikai. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérbe adhatja, bérelheti, módosíthatja, dekompilálhatja, szétbontja, visszafelé tervezheti vagy áthelyezheti a Weboldalt, a Tartalmat, a Versenyeket és / vagy Szolgáltatásokat, vagy annak bármely részét. A Szoftver fenntart minden olyan jogot, amelyet az Egyezményben nem rögzített nyíltan. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a Weboldal megfelelő működésének megzavarására vagy megkísérlésére. Nem hozhat olyan intézkedést, amely ésszerűtelen vagy aránytalanul nagy terhet ró a Szoftver infrastruktúrájára. A Weboldal, a Tartalom, a Versenyek és / vagy Szolgáltatások használati jogát nem lehet átruházni.

SZELLEMI TULAJDON

A Webhely, Tartalom, Versenyek és Szolgáltatások tartalma, szervezése, grafikája, tervezése, összeállítása, mágneses fordítása, digitális átalakítása, szoftverei, szolgáltatásai és más vele kapcsolatos anyagok védelmet élveznek a vonatkozó szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonjogok (beleértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelem) alatt. A Webhely, Tartalom, Versenyek és / vagy Szolgáltatások bármely részének másolása, újraosztása, közzététele vagy értékesítése tilos. Az anyagok rendszerezett visszakeresése a Webhelyről, a Tartalomból, a Versenyekből és / vagy a Szolgáltatásokból automatizált eszközökkel vagy bármilyen más adatgyűjtési vagy adatkinyerési módszerrel a TheSoftware előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos annak érdekében, hogy közvetlenül vagy közvetve egy gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy útmutatót hozzanak létre. A Tartalom, dokumentum, szoftver, szolgáltatás vagy más anyagok megtekintése a Webhelyen, a Tartalomban, a Versenyeken és / vagy a Szolgáltatásokon nem jár tulajdonjogot. A TheSoftware által a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon nyújtott információ vagy anyagok közzététele nem jelenti azt, hogy a TheSoftware lemond bármely jogáról az ilyen információ és / vagy anyagok tekintetében. A TheSoftware név és logója, valamint az összes kapcsolódó grafika, ikon és szolgáltatási név a TheSoftware védjegyei. A Webhelyen vagy a Szolgáltatásokon megjelenő összes egyéb védjegy a tulajdonosaik tulajdonában van. Bármely védjegy használata az érintett tulajdonos kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, CO-BRANDING, “FRAMING” ÉS/VAGY A WEBOLDAL HOZZÁREFERÁLÁSA TILOS.

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezi, senki sem helyezhet el hyperlinket a Weboldalra vagy annak részeire (beleértve, de nem kizárólagosan a logót, védjegyeket, márkanévvel ellátott anyagot vagy szerzői jogi anyagokat) saját weboldalán vagy webes helyszíneken semmilyen okból kifolyólag. Ráadásul a TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül TILOS a Weboldal síkja, illetve annak Uniform Resource Locator (”URL”) címének hivatkozása bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban. Kifejezetten hozzájárulsz, hogy együttműködöl a Weboldallal a ilyen tartalmak vagy tevékenységek eltávolításához vagy megszüntetéséhez. Elismered, hogy felelősséggel tartozol mindennemű ilyen tevékenységgel vagy tartalommal összefüggő károkért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját mérlegelésünk szerint szerkeszthessük és/vagy töröljük a weboldalon megjelenő dokumentumokat, információkat vagy más tartalmakat.

AZ LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁROZÁS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A látogatók a weboldalról letöltött információkat saját felelősségükre teszik. A Szoftver semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy ilyen letöltések mentesek a megrongáló számítógépes kódoktól, ideértve, de nem kizárólagosan, a vírusok és férgek jelenlétét.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy megtérítsd és ártatlannak tartsd A Szoftver, valamint minden szülővállalatát, leányvállalatát és leányvállalatait, és minden egyes tagját, tisztviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, ügynökét, társ-tulajdonost és/vagy más partnert, akárkit is, aki bármely és minden kártérítési, kiadási (beleértve a méltányos ügyvédi díjakat), kártétel, pereskedés, költség, követelés és/vagy ítéletet, harmadik fél által bármely olyan tény következtében felhozott vagy keletkezett, amelyek: (a) a webhely, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely versenybe való belépésed használata miatt; (b) a Megállapodás megsértése miatt; és/vagy (c) más egyének és/vagy jogalanyok jogainak megsértése miatt. Jelen bekezdés rendelkezései A Szoftver, minden anyavállalata, leányvállalata és/vagy leányvállalatai, valamint minden egyes tisztviselőjük, igazgatójuk, tagjuk, alkalmazottjuk, ügynökük, részvényeseik, licencadóik, szállítóik és/vagy ügyvédeik javára szólnak. Ezeknek a személyeknek és jogalanyoknak joguk van közvetlenül érvényesíteni és kikényszeríteni ezeket a rendelkezéseket ön ellen.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A Webhely lehetőséget biztosít a más webhelyekre és/vagy erőforrásokra való hivatkozásra, ideértve, de nem kizárólag, a Harmadik Fél Szolgáltatók által birtokolt és üzemeltetett webhelyeket. Mivel a Szoftvernek nincs ellenőrzése a harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások felett, ezért itt elismeri és elfogadja, hogy a Szoftver nem felelős ezeknek a harmadik fél webhelyeknek és/vagy erőforrásoknak a rendelkezésre állásáért. Továbbá, a Szoftver nem támogatja, és nem felelős vagy kártérítésre köteles semmilyen feltételért és feltétel nélkül, adatvédelmi irányelvekért, tartalmért, reklámokért, szolgáltatásokért, termékekért és/vagy más anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon elérhetők vagy azokból származó károkért és/vagy veszteségekért.

Adatvédelmi irányelvek/Látogatói információk

A webhely használata, valamint az összes hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amelyet a webhelyen keresztül vagy a webhellyel kapcsolatban nyújtasz be, az Adatvédelmi irányelveink szerinti feltételeknek van alávetve. Fenntartjuk a jogot, hogy az összes információt felhasználjuk a webhely használatával kapcsolatosan, valamint az általad nyújtott minden más azonosítható személyes adat esetében, az Adatvédelmi irányelveink alapján. Az Adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez kattints ide.

Bármely egyéni személy, akár a TheSoftware ügyfele, akár nem, a Weboldal működését károsítani, lerombolni, manipulálni, vandalizálni és/vagy másképpen akadályozni próbáló kísérlete a büntető és polgári jog megsértése, és a TheSoftware minden rendelkezésére álló jogorvoslatot követel ezzel kapcsolatban az összes sértő egyéni személy vagy szervezet ellen a törvények és az igazságosság legteljesebb értelmében.