Polisi Privasi

Dengan mengklik pada “Teruskan”, anda memberikan kebenaran kepada kami untuk menghantar emel mengenai tawaran kami. Jika anda memilih untuk tidak menerima sebarang emel lagi, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap emel.

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang mengunjungi laman web kami. Pernyataan privasi ini memberikan pemberitahuan mengenai standard dan terma di mana Perisian melindungi privasi maklumat yang diberikan oleh pelawat kepada laman web di World Wide Web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Pernyataan privasi ini memberikan pemberitahuan mengenai amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda mungkin digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari masa ke masa, oleh itu sila semak secara berkala untuk menyemak maklumat ini.

A. Maklumat yang Boleh Dikenalpasti Secara Peribadi:

Perisian ini biasanya menerima data khusus tentang pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti ketika pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, memberikan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan kami maklumat, seperti ketika anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberikan peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan The Software anda. Jika tiada arahan daripada anda, Perisian ini boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat The Software, ejen yang diberi kuasa oleh The Software, dan penyedia barangan dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan The Software dan penawaran mereka mungkin menarik bagi anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung pada individu yang menggunakan produk, idea, teknik dan usaha yang diperlukan. Kami tidak mengatakan ini sebagai skema ‘kaya cepat’, dan begitu juga sebaiknya anda tidak menganggapnya sebagai skema tersebut.

B. Maklumat Tidak Dapat Dikenalpasti (Generic):

Secara umum, Perisian mengumpul beberapa maklumat am secara automatik. Maklumat am tidak mendedahkan identiti pelawat. Ia biasanya termasuk maklumat mengenai alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, jumlah dan kerap kali pelawat, dan laman The Software yang dilawati. Perisian mengumpul maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan keperluan perkhidmatan pelanggan dan laman web. Kami mencapainya dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk ‘cookies’ (teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan pelawat dengan maklumat yang disesuaikan mengenai perkhidmatan The Software). Perisian tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan mana-mana maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi anda notifikasi apabila anda menerima ‘cookie’ dan anda boleh menolaknya.

C. Laman web perisian anda, pelayan, papan iklan, forum, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk pada papan buletin, bilik sembang, atau laman web yang Dmas Software sediakan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Dmas Software untuk anda, adalah tersedia kepada sesiapa yang melawat ruang tersebut. Dmas Software tidak boleh mengekalkan keselamatan maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Tambahan pula, laman web Dmas Software mengandungi pautan ke laman-laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Dmas Software. Dmas Software tidak dapat melindungi apa-apa maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman web ini dan mengesyorkan agar anda menyemak kenyataan dasar privasi laman-laman web tersebut yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had:

Notwithstanding the foregoing and in compliance with applicable laws, Perisian ini berkerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam sebarang siasatan yang berkaitan dengan apa-apa kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau peribadi yang dihantar kepada Perisian ini) atau aktiviti yang didakwa sebagai tidak sah oleh pengguna Perkhidmatan ini, dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk melindungi hak miliknya. Untuk tujuan terhad dalam mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan sejajar dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian ini mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Selain itu, Perisian ini mungkin memilih untuk memantau kawasan-kawasan komunikasi apa jua jenisnya untuk mematuhi undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut diperlukan atau sesuai untuk mengendalikan Perisian ini; atau untuk melindungi hak atau harta Perisian ini atau orang lain. Berkaitan dengan potensi jualan atau pindahmilik apa-apa kepentingannya dalam Perisian ini dan Perisian ini dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian ini berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian ini) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi pengganti minat Perisian ini berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan disimpan oleh Perisian ini; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan dasar ini.