Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre Avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste Avtalen vil bli publisert på nettsiden, og du bør gjennomgå Avtalen før du bruker nettsiden. Ved fortsatt bruk av nettsiden og/eller tjenestene samtykker du i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er angitt i Avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre relevante bestillingsskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettstedet kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet eller for noen tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware gavepremier og andre utmerkelser gjennom konkurranser. Ved å gi sannferdig og nøyaktig informasjon i forbindelse med registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver enkelt konkurranse, kan du delta for en sjanse til å vinne de gavepremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som presenteres på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å oppgi pålitelige, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i konkurranseregistreringsdataene. TheSoftware har rett til å avvise eventuelle konkurranseregistreringsdata der det blir fastslått, etter TheSoftwares utelukkende og enestående skjønn, at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataene du har oppgitt er ufullstendige, svindelaktige, dupliserte eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdataene når som helst etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettstedet, får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin for personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen deler av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i noe informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingeniør eller overføre nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller en hvilken som helst del av det. Programvaren reserverer seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er tildelt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets riktige funksjon. Du kan ikke utføre handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan ikke overføres.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikk, design, sammenstilling, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerkerett og andre immaterielle (herunder, men ikke begrenset til, åndsverk) rettigheter. Kopiering, distribusjon, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk innhenting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved hjelp av automatiserte midler eller noen annen form for skraping eller datautvinning med den hensikt å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller register uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke rettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjeneste eller annet materiale som vises på eller via nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Plassering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke en fraskrivelse av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoen, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, er eiendommen til sine respektive eiere. Bruken av et varemerke uten den aktuelle eierens uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLENKING TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, „FRAMING“ OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig tillatt av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig beskyttet materiale) på deres eget nettsted eller nettarena av noen grunn. Videre er det strengt forbudt å „frame“ nettstedet og/eller referere til nettstedets URL („Uniform Resource Locator“) i kommersielle eller ikke-kommersielle medier uten den forhåndsskriftlige tillatelsen fra TheSoftware. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet om å fjerne eller stoppe eventuell slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for eventuelle skader knyttet til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSAVVISNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garantier for at slike nedlastinger er fri for skadelige dataprogrammer, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere skadesløse for ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av en annen persons og/eller enhets rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

NETTSTEDER FRA TREDJEPARTER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre Internett-nettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernpolicyer, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGLEMENT / BESØKENDE INFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vårt personvernreglement. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og eventuell annen personlig identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i vårt personvernreglement. For å se vårt personvernreglement, vennligst Trykk Her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er TheSoftware-kunder eller ikke, på å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre nettsidens drift, utgjør en overtredelse av straffeloven og sivilretten. TheSoftware vil nøye forfølge alle og enhver form for rettsmidler mot enhver ansvarlig person eller organisasjon, innenfor lovens fulle utstrekning og rettferdighet.