Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt, die eigendom zijn van en worden beheerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonsgebonden informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantondersteuningsaanvraag indienen, resumé-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw resumé indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te selecteren of u al dan niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw The Software-diensten te sturen. Zonder enige instructies van u kan De Software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door The Software-familie van bedrijven, geautoriseerde agentschappen van The Software, en andere leveranciers van goederen en diensten waarmee The Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij pretenderen dit niet als een ‘word rijk snel-schema’, en dat zou jij ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van informatie op maat te voorzien over de services van de software). De software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De via software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen enkele informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet zijn gerelateerd aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan om de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of particuliere elektronische communicatie overgedragen naar de software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Met als beperkt doel om dergelijke samenwerking en maatregelen te bereiken en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het vereist zijn dat de software persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maakt. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elke soort te monitoren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien zulke openbaarmaking nodig of passend is voor het functioneren van de software; of om de rechten of eigendom van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de software en de software en andere websites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die is verzameld en onderhouden door de software; en akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.