Polityka prywatności

Klikając “Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie wiadomości e-mail dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na link w stopce każdej wiadomości.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe w Internecie, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje również o naszych praktykach dotyczących zbierania informacji i sposobach ich wykorzystania. Ta polityka może ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających swoją stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający żądają informacji, kupują lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, dostarczają informacji o swoim życiorysie dla możliwości zatrudnienia lub wysyłają nam wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub żądasz określonego rodzaju informacji. Gdy podasz dane osobowe The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wybrania, czy chcesz, czy nie chcesz, aby The Software używało tych informacji w celach dodatkowych. The Software zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług The Software. W przypadku braku instrukcji od Ciebie, The Software może używać informacji, które nam dostarczasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowane agencje The Software oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Ci być interesujące.

Przykłady przedstawione w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy w pełni zależy od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie twierdzimy, że jest to „schemat szybkiego wzbogacenia”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólności oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości użytkownika. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być używana do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych informacji na temat usług oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z jakimiś danymi osobowymi. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, które oprogramowanie może dla Ciebie hostować jako część usług oprogramowania, są dostępne dla każdej innej osoby, która odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może zabezpieczać żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez uszczerbku dla powyższego i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie w pełni współpracuje z urzędnikami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdej sprawie dotyczącej jakiejkolwiek treści (w tym prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań dowolnego użytkownika Serwisu i podejmuje rozsądne działania w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia informacji umożliwiających identyfikację osoby. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia wymagań prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu prowadzenia Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem swojego udziału w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przekazania Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i utrzymywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na zobowiązania wynikające z niniejszego oświadczenia.