Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Vă angajați să respectați termenii și condițiile prevăzute în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a Website-ului. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software în ceea ce privește utilizarea dvs. a Website-ului și prevalează asupra tuturor acordurilor, reprezentărilor, garanțiilor și/sau înțelegerilor anterioare sau contemporane cu privire la Website. Ne rezervăm dreptul de a modifica Acordul din când în când, în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Ultimul Acord va fi postat pe Website, iar dvs. ar trebui să-l revizuiți înainte de a utiliza Website-ul. Prin utilizarea continuă a Website-ului și/sau Serviciilor, vă angajați să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord, care sunt în vigoare în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte legal valabile conform legii aplicabile. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă ai sub vârsta de optsprezece (18) ani, nu ai permisiunea să utilizezi și/sau accesezi website-ul și/sau serviciile.

DESCRIERE A SERVICIILOR

Servicii ale furnizorului

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu declară sau garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produsele și/sau serviciile de pe site-ul web sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau orice terță parte pentru orice cerere legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și precise în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și prin acceptarea Regulamentului Oficial al fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe website, trebuie să completați în mod corespunzător formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare ale concursului adevărate, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare ale concursului în cazul în care se constată, în exclusivitatea și discreția sa totală, că: (i) încălcați orice parte a Acordului, și/sau (ii) datele de înregistrare ale concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în alt mod. TheSoftware poate modifica în orice moment criteriile de date de înregistrare, în discreția sa totală.

CONCESIUNE DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al Website-ului, ți se acordă o licență neexclusivă, neretransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza Website-ul, Conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. Software-ul poate încheia această licență în orice moment, pentru orice motiv. Poți utiliza Website-ul și Conținutul pe un singur computer pentru uz personal și necomercial. Nicio parte a Website-ului, Conținutului, Concurso și/sau Serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în vreun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, emula, clona, închiria, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, dezasambla invers sau transfera Website-ul, Conținutul, Concurso și/sau Serviciile sau o parte a acestora. Software-ul își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu poți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interferea sau a încerca să interferezi cu buna funcționare a Website-ului. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nerezonabilă sau disproproțional de mare asupra infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza Website-ul, Conținutul, Concurso și/sau Serviciile nu poate fi transferat.

DREPTURI DE PROPIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, design-ul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de proprietate intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dvs. a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/ sau Servicilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialului de pe Website, Conținut, Concursuri și/ sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de extragere a datelor în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau directorii fără permisiunea scrisă a Software-ului este interzisă. Nu obțineți drepturi de proprietate asupra niciunui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate la sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/ sau Serviciilor. Publicarea informațiilor sau materialelor pe Website, sau prin intermediul Serviciilor, de către Software nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/ sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și denumirile de servicii asociate, sunt mărci înregistrate ale TheSoftware. Toate celelalte mărci înregistrate care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea persoanelor juridice respective. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINKAREA LA WEBSITE, CO-BRANDING, „FRAMING” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Cu excepția autorizării exprese de către TheSoftware, nimeni nu poate face hyperlink către Website, sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate de drepturi de autor), către propriul lor website sau locație pe web, din orice motiv. Mai mult, „framing”-ul Website-ului și/sau referința la Adresa de Resursă Uniformă (URL) a Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără permisiunea prealabilă, scrisă și expresă a TheSoftware, este strict interzis. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru orice daune asociate acestora.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

În rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, să edităm și/sau să ștergem orice document, informație sau alt conținut care apare pe website.

DESCARCAREA RESPONSABILĂ PENTRU PAGUBE

Vizitatorii descarcă informații de pe site în propria lor răspundere. TheSoftware nu oferă garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri de calculator corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIFICARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și filialele lor, precum și fiecare dintre membrii lor, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branding-urile și / sau alți parteneri, în siguranță și protejată împotriva oricărei și a tuturor cererilor, cheltuielilor (inclusiv onorarii de avocați rezonabile), daunelor, proceselor, costurilor, solicitărilor și / sau hotărârilor care pot exista, efectuate de vreun al treilea partener datorită sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a Site-ului, Serviciilor, Conținutului și / sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și / sau (c) încălcarea drepturilor unei alte persoane și / sau entități. Dispozițiile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui părinte, subsidiară și / sau afiliat al lor, precum și a ofițerilor, directorilor, membrilor, angajaților, agenților, acționarilor, licențiatorilor, furnizorilor și / sau avocaților lor. Fiecare dintre aceste persoane și entități are dreptul să facă valabile și să aplice direct aceste dispozitii în propria lor nume.

SITE-URI A TREȚILOR

Site-ul poate furniza link-uri spre și/sau te poate îndruma către alte site-uri web și/sau resurse de pe internet, inclusiv, dar nu limitat la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu controlează astfel de site-uri web și/sau resurse terțe, recunoști și ești de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termeni și condiții, politici de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII VIZITATOR

Utilizarea website-ului și a tuturor comentariilor, feedback-ului, informațiilor, datelor de înregistrare și/sau a materialelor pe care le furnizați prin intermediul sau în legătură cu website-ul este supusă Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea website-ului și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs. conform termenilor Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a afecta, distruge, manipula, vandaliza și/sau interferea în orice fel cu funcționarea site-ului web, constituie o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu diligență toate remediile prevăzute de lege și principiole justiției împotriva oricărei persoane sau entități implicate, în măsura permisă de lege și echitate.