Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas posielania e-mailov týkajúcich sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť pomocou možnosti na konci každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, za ktorých chráni softvér súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti, ktoré sú vlastnené a prevádzkované softvérom, vrátane softvéru a softvéru. Táto vyhlásenie o ochrane súkromia poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zbieraní informácií a o spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu použiť. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér typicky získava konkrétne údaje o návštevníkoch svojich webových stránok iba v prípade, že takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria vstupenku pre zákaznícku podporu, poskytnú životopisové informácie pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú poskytnutie informácií, ako napríklad pri nákupe, použití platobnej karty na zaplatenie za služby, odoslaní životopisu alebo požiadania o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. V väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby Softvér používal tieto informácie na dodatočné účely. Softvér si vyhradzuje právo, podľa vlastného uváženia, poslať vám aktualizácie a ďalšie dôležité informácie o vašich službách od Softvéru. Ak nebudeme mať žiadne pokyny od vás, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, aby vás informoval o ďalších službách a produktov ponúkaných rodinou spoločností Softvéru, autorizovaných agentov Softvéru a iných poskytovateľov tovarov a služieb, s ktorými Softvér spolupracuje a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno považovať za záruku alebo záruku zárobku. Zárobkový potenciál je úplne závislý od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vložené. Nenaznačujeme to ako „získajte bohatý program“, a ani by ste to nemali tak vnímať.

B. Nehrabateľné (genericke) údaje osobného charakteru:

Všeobecne platí, že softvér automaticky získava niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalujú totožnosť návštevníka. Obvykle zahŕňajú informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, o počte a frekvencii návštevníkov a o navštívených stránkach softvéru. Tieto informácie zhromažďujeme v softvéri v obmedzenom rozsahu za účelom zistenia potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Toto dosahujeme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi prispôsobené informácie o službách softvéru). Tieto informácie zbierané týmto spôsobom softvér nedotvára do plného súladu s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás informoval, keď dostanete súbor cookie, a môžete ho odmietnuť.

C. Vaša Softvérová hostiteľská webová stránka, server, nástenky, fórum, tretie strany stránok:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, diskusného fóra alebo webovej stránky, ktorú The Software hostí ako súčasť vašich služieb The Software, sú k dispozícii všetkým návštevníkom tohto miesta. The Software nemôže zabrániť zneužitiu akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán nesúvisiacich s The Software. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť týchto stránkach, a odporúča sa prečítať si vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Bez ohľadu na vyššie uvedené a v súlade s platnými zákonmi, Softvér plne spolupracuje s miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických správ odoslaných Softvéru) alebo údajných nelegálnych aktivít akéhokoľvek používateľa služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu vlastných práv. Za účelom uskutočnenia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť od Softvéru vyžadované poskytnutie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho si Softvér môže vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu na splnenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo žiadosti vlády; ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu v Softvéri a Softvéri a ďalších stránkach vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predaja alebo prevodu vašich informácií (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretím stranám, ktoré majú svoje sústredenie v komunikačných produktov alebo službách; súhlasia s tým, že budú nástupcami záujmu Softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií, ktoré zhromažďuje a udržiava Softvér; a súhlasia s povinnosťami tejto vyhlásenia o politike.