Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA DOGOVORA

Strinjate se s pogoji, navedenimi v dogovoru, glede vaše uporabe spletnega mesta. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in programske opreme v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta ter nadomestilo vseh predhodnih ali sočasnih dogovorov, predstavitev, jamstev in/ali razumevanj v zvezi s spletnim mestom. Dogovor lahko po lastni presoji občasno spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejši dogovor bo objavljen na spletnem mestu, zato pred uporabo spletnega mesta preglejte dogovor. S nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila v dogovoru, ki so veljavni v tem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletno mesto in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletno mesto in storitve niso namenjene uporabi za osebe, mlajše od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletnega mesta in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustrezno obrazca za naročilo lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve na spletnem mestu. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih ponudnikov. Program ne trdi ali jamči, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da program ni odgovoren ali odgovoren na noben način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev na spletnem mestu ali za kakršenkoli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da program vam ali tretjim osebam ne bo odgovoren za noben zahtevek v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ki se ponujajo na spletnem mestu.

CONTESTS

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem pravih in natančnih informacij v zvezi s prijavno prijavnico za ustrezen kontest ter s sprejemanjem uradnih pravil kontesta, lahko sodelujete v žrebanju za možnost osvojitve promocijskih nagrad, ponujenih v posameznem kontestu. Za sodelovanje v kontestih, ki so objavljeni na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in popolne registracijske podatke za kontest. TheSoftware ima pravico zavrniti vsake registracijske podatke za kontest, kjer se ugotovi, po izključnem mnenju TheSoftware, da: (i) ste v kršitvi katerega koli dela sporazuma, in/ali (ii) da so vam posredovani registracijski podatki nepopolni, ponarejeni, podvojeni ali na drug način nesprejemljivi. TheSoftware ima pravico kadar koli spremeniti kriterije registracijskih podatkov, po lastni presoji.

POOBLASTILO LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanih gradiv v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz katerega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, obrniti inženiring ali prenesti spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali kateri koli del teh. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete izvajati nobenega dejanja, ki bi preobremenilo ali v nesorazmerno velikem obsegu vplivalo na infrastrukturo Programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

PIŠČANJSTVO PREMOŽENJSKIH PRAVIC

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane s spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni z ustreznim avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi premoženjskimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na, intelektualno lastnino). Prepovedano je kopiranje, ponovna distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje materiala s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko pridobivanja podatkov s pomočjo strganja ali izvlečka je prepovedano, da bi ustvarili ali sestavili neposredno ali posredno zbirko, kompilacijo, bazo podatkov ali imenik brez pisnega dovoljenja TheSoftware. Ne pridobivate lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih ogledujete na ali skozi spletno stran, vsebino, tekmovanja in/ali storitve. Objava informacij ali gradiva na spletnem mestu ali prek storitev s strani TheSoftware ne pomeni odrekanja pravicam do teh informacij in/ali gradiva. Ime in logotip TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu ali prek storitev so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katerekoli blagovne znamke brez ustrezno izrecnega pisnega dovoljenja lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOČLANSTVO, »PUTE« IN/ALI SKLICEVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen izrecnega dovoljenja s strani TheSoftware, slednje nihče ne sme hiperpovezovati s spletno stranjo ali njenimi deli (na primer logotipi, blagovne znamke, znamčenje ali avtorski material) na lastno spletno mesto ali mesto za spletne dogodke iz kakršnega koli razloga. Prav tako je strogo prepovedano »pute«-jevanje spletne strani in/ali sklicevanje na enotni kazalnik sredstev (ang. Uniform Resource Locator – »URL«) spletne strani v katerem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Izrecno se strinjate, da boste s stranjo sodelovali pri odstranitvi ali prenehanju kakršne koli take vsebine ali dejavnosti. S tem priznajte, da ste odgovorni za vse škode, povezane s tem.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da v lastni presoji uredimo ali izbrišemo vsa dokumenta, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletnem mestu.

OPOMBA ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobenega jamstva, da so take datoteke brez škodljivih računalniških kod, kot so na primer virusi in črvi.

ODVEZA_ODGOVORNOSTI

Se strinjate, da boste indemnificirali in zadržali TheSoftware, vsako od njihovih staršev, podružnic in povezanih podjetij, ter vsakega od njihovih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, soustvarjalcev in/ali drugih partnerjev, nedolžne v zvezi z vsemi tožbami, stroški (vključno z razumnimi stroški odvetnikov), škodo, tožbami, stroški, zahtevki in/ali sodbami zaradi: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali sodelovanja v katerem koli natečaju; (b) kršitve pogodbe; in/ali (c) vaše kršitve pravic drugega posameznika in/ali entitete. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakič od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih podjetij, ter vsakega od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in entitet ima pravico, da uveljavlja in izvršuje te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

Spletne strani tretjih oseb

Spletna stran lahko ponuja povezave do drugih internetnih strani in/ali vas napoti do njih, vključno s tistimi, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takimi spletnimi stranmi in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takih spletnih strani tretjih oseb in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odgovoren za nobene pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih gradiv, ki so na voljo na takšnih spletnih straneh ali virih, ali za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani, in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o obiskovalcih in/ali gradiv, ki jih predložite preko ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše Izjave o zasebnosti. Pridružujemo si pravico do uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletne strani in vseh drugih osebnih podatkov, ki jih posredujete, v skladu s pogoji naše Izjave o zasebnosti. Za ogled naše Izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali je stranka podjetja TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral in/ali kako drugače posegal v delovanje spletne strani, je kršitev kazenskega in civilnega prava. Podjetje TheSoftware bo z vso skrbnostjo zasledovalo vse pravne ukrepe proti vsakemu kršitelju pravic, ne glede na to, ali je posameznik ali pravna oseba, v največjem možnem obsegu v skladu z zakonom in pravičnostjo.