Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden till dig. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

The Software respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Detta integritetsuttalande ger meddelande om standarder och villkor enligt vilka The Software skyddar integriteten hos information som tillhandahålls av besökare på webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av The Software, inklusive The Software och The Software. Detta integritetsuttalande ger meddelande om våra informationsinsamlingssätt och om hur din information kan användas. Policyn kan ändras över tid, så var god kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information tillhandahålls frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportfråga, lämnar in sin CV för anställningsmöjligheter eller skickar oss e-post. Självklart kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör ett köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, lämnar in din CV eller begär viss informationstyp. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall ges du möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att i sitt eget gottfinnande skicka bulletiner och annan viktig information om dina Programvarutjänster. I frånvaro av instruktioner från dig kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvaruföretagsfamiljen, Programvarans auktoriserade agenter och andra leverantörer av varor och tjänster som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exempel i dessa material ska inte ses som ett löfte eller garanti om inkomster. Inkomstmöjlighet beror helt på personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och insatserna som görs. Vi påstår inte att det här är en “bli rik snabbt-plan”, och du bör inte heller se det som sådant.

B. Generell icke-personlig identifierbar information:

I allmänhet samlar Programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare, samt de besökta Programvarasidorna. Programvaran samlar in denna information i begränsad utsträckning för att fastställa behoven av kundtjänst och webbplats. Vi uppnår detta genom att använda vissa teknologier, inklusive ”cookies” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om Programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte informationen som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du får meddelande när du får en cookie och du kan vägra den.

C. Din webbplats för mjukvaruhostning, server, anslagstavlor, forum, tredjepartss webbplatser:

Information som du lämnar ut i en offentlig miljö, inklusive på anslagstavlor, chattrum eller webbplatser som mjukvaran kan vara värd för som en del av dina tjänster med mjukvaran, finns tillgänglig för alla andra som besöker den platsen. Mjukvaran kan inte skydda information som du lämnar ut på dessa platser. Dessutom innehåller mjukvarans webbplatser länkar till platser som tillhör tredje parter som inte är relaterade till mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda information som du kan lämna ut på dessa platser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de platser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Trots det ovanstående och i enlighet med gällande lagar, samarbetar programvaran fullt ut med lokala, statliga och federala tjänstemän i varje utredning som gäller något innehåll (inklusive personlig eller privat elektronisk kommunikation som skickats till programvaran) eller påstått olaglig verksamhet av någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina immateriella rättigheter. För att genomföra ett sådant samarbete och vidta åtgärder samt i enlighet med gällande lagar kan det krävas att programvaran lämnar ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla lagar, regler eller regeringsförfrågningar; om sådan lämnande av information är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran och skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med en potentiell försäljning eller överföring av något av dess intressen i programvaran och programvaran och andra webbplatser ägda av företaget, förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som fokuserar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; godtar att vara efterträdare till programvaran med avseende på underhåll och skydd av den information som samlas in och underhålls av programvaran; samt godtar skyldigheterna i denna policy.