Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner villkoren och bestämmelserna i avtalet när det gäller din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det fullständiga och enda avtalet mellan dig och programvaran när det gäller din användning av webbplatsen och upphäver alla tidigare eller samtidiga avtal, företräden, garantier och/eller förståelser när det gäller webbplatsen. Vi kan ändra avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan specifik meddelande till dig. Det senaste avtalet kommer att publiceras på webbplatsen, och du bör gå igenom avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i avtalet som är gällande vid den tidpunkten. Du bör regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå rättsligt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för användning av personer som är under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderblanketter kan du erhålla, eller försöka erhålla, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörerna, tillverkarna eller distributörerna av sådana varor. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana varor är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för tvister med produktsäljaren, distributören eller slutkonsumenterna. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med något av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den relevanta tävlingsregistreringsformuläret och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje tävling, har du chansen att vinna de kampanjpriser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de tävlingar som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i den relevanta anmälningsblanketten i sin helhet. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa varje tävlingsregistreringsdata där det, enligt TheSoftwares ensamrätt, konstateras att: (i) du bryter mot någon del av avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata som du har tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra registreringsdatakriterierna, enbart efter eget gottfinnande.

LICENSGODKÄNNANDE

Som användare av webbplatsen ges du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, emulera, klona, hyra ut, hyra, sälja, modifiera, dekompilera, montera isär, ingenjörsåterkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett oskäligt eller oproportionellt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbar.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, den digitala omvandlingen, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, spridning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strikt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med hjälp av automatiserade metoder eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du får inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som ses på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen eller genom tjänsterna av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla associerade grafiker, ikoner och tjänstenamn, är varumärken tillhörande TheSoftware. Alla övriga varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätten för deras respektive ägare. Användning av något varumärke utan det berörda ägarens uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjudet.

HYPERLÄNK TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBJUDEN

Om inte uttryckligen godkänt av TheSoftware, får ingen hyperlänka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material), till deras webbplats eller webbplats för något syfte. Vidare är ”framing” av Webbplatsen och/eller referens till Uniform Resource Locator (”URL”) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan tidigare, uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du medger specifikt att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra med, när tillämpligt, sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du är ansvarig för all skada som är förknippad därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt enskilda gottfinnande redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

FRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag samt var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, med-varumärken och/eller andra partners, oskadliga från och utanför alla anspråk, utgifter (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar, gjorda av en tredje part på grund av eller som följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävling; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) din kränkning av någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag samt var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa personer och enheter har rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra webbplatser och/eller resurser på internet, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, så medger du härmed och samtycker att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, TheSoftware stöder inte, och är inte ansvarig eller skyldig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användningen av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan identifierbar information du lämnar enligt villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök av en individ, vare sig en TheSoftware kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör ett brott mot kriminal- och civilrätt och TheSoftware kommer att iakttasamt förfölja alla lösningar i detta avseende mot någon som begår överträdelsen eller någon annan sammankopplad enhet med alla tillåtna rättsliga och rättvisa medel.