Şartlar

SÖZLEŞME KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Website kullanımınıza ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilen şartları kabul edersiniz. Sözleşme, Website’nin kullanımı ile ilgili olarak sizin ve Yazılım arasındaki tek ve tamamen anlaşmadır ve önceki veya çağdaş anlaşmalara, temsilciliklere, garantilere ve/veya Web sitesine ilişkin anlayışlara üstünlük sağlar. Sözleşmeyi size özel bildirim yapmaksızın dilediğimiz zaman tek taraflı olarak değiştirebiliriz. En güncel Sözleşme Website’ye yayınlanır ve Website’yi kullanmadan önce Sözleşmeyi gözden geçirmelisiniz. Website’nin ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımıyla, zamanında yürürlükte olan tüm şartlar ve koşullara uyacağınızı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Web Sitesi ve Hizmetler, ilgili yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireylere yalnızca sunulmaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanım için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişim iznine sahip değilsiniz.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürün ve/veya hizmetlere sahip olabilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetler, böyle ürünlerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, bu tür öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmet elde edememe veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicileriyle herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’nın hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyor ve kabul edersiniz. TheSoftware’nın Web sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmetle ilgili herhangi bir talep konusunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul edersiniz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware, Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuyla ilgili doğru ve kesin bilgi sağlayarak ve her bir Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili başvuru formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verilerinizden herhangi birini reddetme hakkına sahiptir. Bu, TheSoftware’un bireysel ve münhasır takdirine dayanarak belirlenir: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsunuz; ve/veya (ii) sunduğunuz Yarışma Kayıt Verileri eksik, sahte, kopya veya başka şekilde kabul edilemez nitelikte. TheSoftware, Kayıt Verileri kriterlerini tek taraflı olarak istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİM

Website kullanıcısı olarak, Sözleşme’ye uygun olarak Website, İçerik ve ilgili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınamaz ve sınırlı bir lisans verilir. TheSoftware, bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sona erdirebilir. Website ve İçerik’yi kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik olarak dahil edilemez. Website, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralamaz, kiralamaz, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, disassemble edemez, ters mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. TheSoftware, Sözleşme’de açıkça verilmeyen tüm hakları saklar. Website’nin düzgün çalışmasını engellemek veya engellemeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısına makul olmayan veya orantısız büyük bir yük getiren herhangi bir işlem yapamazsınız. Website’nin, İçerik’in, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin kullanma hakkı devredilemez.

SINAİ HAKLAR

İçerik, organizasyon, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetlerle ilgili diğer konular, uygulanabilir telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (bununla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet) hakları altında korunmaktadır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware’nin yazılı izni olmaksızın Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden malzeme almanın, otomatik arama veya veri çekme gibi başka bir şekilde veri çekme veya derleme, dolaylı veya doğrudan bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturma yasaktır. Web sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen içerik, belge, yazılım, hizmetler veya diğer materyallere ilişkin mülkiyet haklarını edinmezsiniz. TheSoftware tarafından Web sitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal yayınlamak, böyle bir bilgi ve/veya materyaldeki herhangi bir hakkın feragat edildiği anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili tüm grafikler, ikonlar ve hizmet adları, TheSoftware’nin ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla sunulan Web sitesinde görünen tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanılması kesinlikle yasaktır.

WEB SİTESİNE BAĞLANTI, EŞ-BRANDING, ‘RAKAMLAMA’ VE/VEYA WEB SİTESİNE REFERANS VERME YASAK

TheSoftware’un açık izni olmadan, hiç kimse, web siteleri veya web mekanlarına nedeni ne olursa olsun (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkıyla korunan materyal dahil olmak üzere), Web sitesine veya bölümlerine bağlantı kuramaz. Ayrıca, Web sitesini ‘rakamlama’ veya Uniform Resource Locator (URL) (‘URL’)’sini ticari veya ticari olmayan medyada TheSoftware’un önceden yazılı izin almadan referans göstermek kesinlikle yasaktır. Bu tür içeriği veya etkinliği kaldırmak veya sonlandırmak için Web sitesiyle işbirliği yapmayı kabul ettiğinizi özellikle kabul edersiniz. Bundan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan sizin sorumlu olacağınızı kabul ediyorsunuz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen tüm belgeleri, bilgileri veya diğer içerikleri tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRİLEBİLENLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN REDDİ BEYAN

Ziyaretçiler, bilgi indirme işlemlerini kendi riskleri üzerine gerçekleştirirler. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucanlar dahil olmak üzere bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’i tazmin edeceğinizi ve her birinin ebeveynlerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, ayrıca her birinin ilgili üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, ortaklarını ve/veya diğer paydaşlarını her türlü talep, masraflar (makul avukat ücretleri dahil), hasarlar, davalılar, maliyetler, talepler ve/veya her ne şekilde olursa olsun tarafından yapılacak kararlardan korumanızı kabul edersiniz: (a) Web sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizin kullanımı; (b) Anlaşmanın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarının ihlali. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware, her birinin ebeveynlerinin, iştiraklerinin ve/veya bağlı kuruluşlarının, ve ayrıca ilgili yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, üyelerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, hissedarlarının, lisans verenlerinin, tedarikçilerinin ve/veya avukatlarının yararına olacaktır. Bu bireylerin ve kuruluşların, doğrudan sizden çıkarını koruma ve bu hükümleri uygulama hakkı vardır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler dahil olmak üzere, başka İnternet siteleri ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir veya sizi yönlendirebilir. TheSoftware’un böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığından, burada,TheSoftware’un söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz ve bu konuda anlaşmaktasınız. Dahası, TheSoftware, bu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan erişilebilen herhangi bir şart ve koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamı, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve bu konuda sorumlu veya mükellef değildir veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web Sitesi’nin kullanımı ve Web Sitesi ile ilişkili olarak veya içinde sunulan tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya malzemeler, gizlilik politikamız çerçevesinde geçerlidir. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili tüm bilgilere ve tarafınızdan sağlanan tüm kişisel kimlik bilgilerine, gizlilik politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayınız.

TheSoftware müşterisi olup olmayan herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişini bozmaya, yok etmeye, müdahale etmeye, kundaklamaya ve/veya başka şekilde engellemeye yönelik herhangi bir girişimi, suç ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, söz konusu herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasalara mümkün olan en geniş ölçüde takibat yapacak ve tüm çareleri kullanacaktır.