Termini

SKOPU U MODIFIKAZZJONI TAL-KONVENZJONI

Inti tħossok mal-termini u l-kondizzjonijiet deskritti fil-Konvenzjoni dwar l-użu tal-Website. Il-Konvenzjoni tikkostitwixxi l-konvenzjoni sħiħa u waħda bejnek u The Software dwar l-użu tal-Website u tagħbis kull akkordi, rappreżentazzjonijiet, garanziji u//jew ffaqsijiet kontemporanji b’relazzjoni mal-Website. Nistgħu nisparmillaw il-Konvenzjoni minn żmien għal żmien bil-poter uniku tagħna, mingħajr avviż speċifiku lejek. Il-Konvenzjoni aħħar se tintalab fuq il-Website, u għandek tagħmel riveda tal-Konvenzjoni qabel ma tuża l-Website. Bil-użu tiegħek kkontinwu tal-Website u//jew Is-Servizzi, inti hawnhekk tinstema biex tippjana mal-kondizzjonijiet u l-termini kollha li jinsabu fil-Konvenzjoni li tista’ tieħu l-vigur f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek titqies regolarment din il-paġna għall-aġġornamenti u/ jew bidliet.

RIGALI

Is-Sit e Servizzi huma disponibbli biss lil individwi li jistgħu jagħmlu kontatti legali skont il-liġijiet applikabbli. Is-Sit u is-Servizzi mhumiex magħmula għal użu minn individwi taħt l-età ta’ tnax-il (18) sena. Jekk ikun għandek inqas minn tnax-il (18) sena, m’għandekx permess li tuża u/jew tikseb aċċess għas-Sit u/jew is-Servizzi.

DESĊRIZZJONI TAS-SERVIZZI

Servizzi tal-vendituri

Per mezz ta’ kemm jiem tal-orer ta’ inkwistazzjoni tal-provvisti, int tista’ tagħti jew tipprova ta’ tagħti determinati prodotti jew/servizzi mill-Websajt. I prodotti u/jew is-servizzi li nkun hemm fuq il-Websajt jistgħu jkollhom deskrizzjonijiet proprjament mill-manifatturi jew distributori ta’ parti terzi li joffru dawn il-prodotti. Il-Softwer ma jirrappreżenta jew ma jwarrabx li d-deskrizzjonijiet ta’ dawn il-prodotti huma korretti jew kompluti. Tifhem u tikkonkludi li l-Softwer mhix responsabbli jew jibqa’ mhux mijettiv minnek għaż-żbalji li tagħmel biex tikseb il-prodotti jew/servizzi mill-Websajt jew għal xi disputa ma’ ‘l-bejjiegħa ta’ l-prodott, id-distributur u l-konsumaturi tal-utent finali. Tifhem u tikkonkludi li m-Softwer ma jkunx responsabbli lejk jew lejn xi ters parti għal kwalunkwe pretensjoni f’kunnessjoni ma’ xi prodotti u/jew servizzi offruti mill-Websajt.

IKONTESTI

Ix-xhur, TheSoftware joffri premji promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Kuntesti. Billi toffri informazzjoni vera u korretta fil-konnessjoni mal-formola relevanti tal-Kuntest ta’ residenza, u bil-liċenzja għall-Kuntest Uffiċjali applikabbli għal kull Kuntest, tista’ timla għall-opportunità li tirbaħ il-premji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Kuntest. Biex tidħol fil-Kuntesti li huma ppubblikati fuq is-Sit, int trid tkompli bi sħiħ is-sorma tal-applikazzjoni reġistrati relevanti. Tikkonforma li tifforni ħaġa vera, korretta, attwali u sħiħa mill-ġdid dwar id-Dati ta’ Reġistrazzjoni tal-Kuntest. Il-Software għandu dritt li jorbot kull Dati ta’ Reġistrazzjoni tal-Kuntest fejn ikun determinalt, bl-ingiusta u esklussiva desizzjoni tal-Softwer, li: (i) inti hemm f’ armla ta’ xi parti tal-Akkord; u/i (ii) id-Dati Jabba Reġistrazzjoni tal-Kuntest li żħilstu mhumiex sħiħin, fraudolenti, diplikati jew inkonċeħabbli ieħor. Il-Software jista’ jibdel il-kriterji tad-Dati ta’ Reġistrazzjoni f’kuntratt, fi kull moment, bl-ingiusta sħiħa tiegħu.

LIĊENZA TA’ GINTERESS

Bħala utent tal-Website, inti jkollek liċenzja non-esklussiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex tikkessa u tuża l-Website, il-Kontenut u d-dokumenti assoċjati skont l-Akkord. Is-Software jista’ tħassar din il-liċenzja f’kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Inti tista’ tuża l-Website u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda parti mill-Website, il-Kontenut, i-Konkorsi u/jew is-Servizzi ma jistax tkun riprodotta f’xi forma u ma jistax tkun iġborgata f’xi sistema ta’ tgħassil ta’ informazzjoni, elettronika jew mekkanika. Inti mhux tista’ tuża, nkopja, nxandar, klonja, kiri, dejjem, bejgħ, modifika, disassambli, jintelleggjixxi mill-imħabba u transferi l-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi jew xi parti minnhom. Is-Software jżomm kull dritt li mhux esplikatament mogħtija fl-Akkord. Inti ma tista’ tuża l-ebda apparat, software jew rutina biex tinterfereċċ jew tuġa ta’ tentattivat biex tinterfereċċ mal-funzjonar korrett tal-Website. Inti ma tista’ tagħmel l-ebda azzjoni li tpoġġi bruntun żejda jew b’massa kbira dwar l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek li tuża l-Website, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi mhux trasferibili.

DIRITTI DI PROPRIETA

Il contenuto, l’organizzazione, i grafici, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al sito web, al contenuto, ai concorsi e ai servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (incluse, ma non solo, la proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del sito web, del contenuto, dei concorsi e/o dei servizi sono strettamente vietate. Il recupero sistematico di materiale dal sito web, dal contenuto, dai concorsi e/o dai servizi attraverso mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato o accessibile attraverso il sito web, il contenuto dei concorsi e/o i servizi. La pubblicazione di informazioni o materiali sul sito web, o tramite i servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, le icone e i nomi dei servizi associati, sono marchi commerciali di TheSoftware. Tutti gli altri marchi commerciali che appaiono sul sito web o tramite i servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari. L’uso di qualsiasi marchio commerciale senza il consenso scritto esplicito del proprietario pertinente è strettamente vietato.

Ħperlinking għas-sit, co-branding, ‘framing’ u/jew referenza għas-sit web huwa ipproibit

Jekk m’hemmx b’awtorizzazzjoni espressa minn TheSoftware, ma jistgħux jagħmlu hyperlink għas-sit, jew parti minnha (inkluż, iżda mhux bħala limitu, logotipi, trade marks, branding u materjal kopjrat), għas-sit jew web venue tagħhom għal xi raġuni. Aktar minn hekk, ‘framing’ is-sit u/jew refereża l-Uniform Resource Locator (URL) tal-sit f’xi media kommersjali jew mhux kommersjali b’xi permission taqbiż, espressa u miktuba minn TheSoftware hija ipproibita bl-addoċċ, qawwi tal-liġi. Inti speċifikament taqbel li tikkoperazzjona ma’ is-sit biex timmassimizza jew tistopja, skont il-każ, kwalunkwe kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk, trid taf li inti tiġi milliema għal kull danni marbutin ma’ dan kollu.

EDITAR, MEMA U MODIFIKAZZJONI

Nirriservaw id-dritt tagħna, bl-ebda dixxjerniment waħdina, li niżguraw u/jew nibgħat xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li jidħlu fuq is-Sit Web.

DISCLAIMER GĦALL-ĦSARA MEKKANIKI LI SSERVU L-AGĦMIL

Is-sewwieqiet jilawmu download ta’ informazzjoni mill-Website bl-imħabba tas-sewwieq tagħhom. TheSoftware ma tagħti żguranza li dawn id-download huma ħielsa minn kodici ta’ kumputer korrottivi inklużi, iżda mhux limitat għall-virusi u l-worms.

INDEMNIFIKAZZJONI

Int tħallili tindemnifika u toħrog il-kumpanija TheSoftware, il-genituri tagħhom, is-sussidjarji u l-affiljati kull wieħed minnhom rispettivament, membrihom, uffiċjali, direkturi, impjegati, aġenti, kopersjamentu/jew partners oħrajn, mibnija żejda, mill-pretensjonijiet, dépense (li jinkludu l-onorarji raġunabbli tal-avukat), danni, magħżula, kustodji u/jew sentenzi meħtieġa, l-għażliet ta’ partijiet terzi, li huma msejħin għal jew drabi jsiru minn: (a) l-użu tiegħek tal-websajt, is-servizzi, il-kontenut u/ jew dħul f’kontest; (b) l-infurjar tal-kuntratt; u/ (c) l-ħabs tar-rights ta’ individwu ieħor jew entità. Din iż-żewġ paragrafi huma għat-trasferiment tal-benefiċċju tal-kumpanija TheSoftware, il-genituri tagħhom, is-sussidjarji jew qualsiasi affiljat minnhom, u/ jew kull wieħed minn is-segwenti u entità, dritt li jittassertja u jinfurza dawk il-kundizzjonijiet ma’ tiegħek jew fid-dritt tiegħek.

WEBSITES TA’ TERZ PARTI

Is-sit web jista’ jipprovdi linkijiet u referencia lil sit web oħra fuq l-internet u/jew risorsi inklużi, iżda mhux b limitu, dawk magħmulin u appoġġati minn Terzi Pajjiżiet. Minħabba li l-Software ma għandux kontrol fuq dawn is-sit web u/ jew ir-riżorsi tal-terza partija, int issa nirrikonoxxi u tikkonferma li l-Software mhix responsabbli għad-disponibilità ta ‘dawn is-sit web tal-terzi u/ jew ir-riżorsi. Barra minn hekk, l-Software ma tappoġġax u mhix responsabbli jew malfuħa għal xi termini u kuntratti, politiki tar-privatezza, kontenut, reklami, servizzi, prodotti u/jew materjali oħra fuq sitweb oħra tal-terza partija jew risorsi, jew għal xi danni u/jew telfien li jisiru minn hemm.

POLITIKA TAR-RIZORSI PRIVATI/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-Użu tal-Websajt, u l-kummenti, ir-riżorsi, l-informazzjoni, id-Dati tar-Reġistrazzjoni u/jew il-materiali kollha li jissottometti permezz tal-Websajt, jew li jkunu konnessi mal-Websajt, iġib magħna Politika r-riżorsi privat tagħna. Nirriservaw il-ħarsien li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tal-Websajt, u kwalunkwe informazzjoni identifikabbli oħra li tieħu, skont il-kondizzjonijiet tal-Politika tar-Rizorsi Privati tagħna. Biex taraw il-Politika tar-Rizorsi Privati tagħna, jekk jogħġbok Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, bażiku jekk huwa klijent ta’ TheSoftware jew le, biex jimxi nattabbu, jintilef, jitħawwad, jintapmai u/jew inkella jonfqu bil-mod ieħor mal-operazzjoni tal-Website, hija ksur tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jintlaħaq bi kura kull rimedju għal din il-kwistjoni kontra kull individwu jew entità responsabbli sa fis-suq estens bajd u fil-ġustizzja.