Liên hệ chúng tôi

Cần trợ giúp với VRush ngay lập tức? Hãy yên tâm – Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng để giúp bạn. Liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại, theo sự thuận tiện của bạn.

Xin lưu ý rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên về cung cấp trợ giúp kỹ thuật và tổng quát cho VRush ngay lập tức, cùng với việc giải đáp các yêu cầu liên quan đến phiên bản xây dựng VRush ngay lập tức của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi xin lịch sự đề nghị bạn chuyển tiếp chúng đến một trong các chủ môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong các chủ môi giới được đề xuất của chúng tôi, xin hãy thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ bạn kết nối.

Tham gia vào một Cuộc trò chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, theo giờ UTC+8.

Cho dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay tìm kiếm thông tin thêm về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc tối ưu hóa trải nghiệm của bạn với Immediate VRush.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch như đã nêu trong chính sách riêng tư của Trang web.