Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email về các ưu đãi của chúng tôi cho bạn. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào, bạn luôn có thể từ chối bất kỳ lúc nào tại phần dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân truy cập website của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập trang web trên Mạng Internet toàn cầu, do Phần mềm sở hữu và điều hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực tiễn thu thập thông tin và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem lại thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một vé hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân để tìm việc, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ cá nhân của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân xác định cho Phần mềm thông qua một trong số các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được cung cấp cơ hội chọn xem bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyền tự quyết của nó, gửi cho bạn các tin tức và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm. Nếu không có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi gia đình các công ty Phần mềm, đại lý được uỷ quyền của Phần mềm và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có mối quan hệ và mà sản phẩm có thể làm bạn quan tâm.

Các ví dụ trong những tài liệu này không được coi là một sự hứa hẹn hoặc đảm bảo về thu nhập. Khả năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm của chúng tôi, ý tưởng, kỹ thuật và sự cố gắng. Chúng tôi không tuyên bố đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên nhìn nhận như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng được cá nhân (Tổng quát):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ chăm sóc khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin phù hợp cho khách truy cập về các dịch vụ của Phần mềm). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web của bạn được lưu trữ phần mềm, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn của bạn, Các trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể lưu trữ cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm của bạn, sẽ có sẵn cho bất kỳ ai ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trong những vị trí này. Ngoài ra, trang web Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Không quan tâm đến những điều trước đó và tuân thủ theo các luật pháp có liên quan, Phần mềm hợp tác một cách đầy đủ với các quan chức bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm thông tin cá nhân hoặc tin nhắn điện tử riêng tư được truyền đến Phần mềm) hoặc hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn để tiến hành hợp tác và các biện pháp đó và tuân theo các luật pháp có liên quan, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực giao tiếp bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình bán hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào trong Phần mềm và Phần mềm cùng với các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đến tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế nhiệm của Phần mềm liên quan đến việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý tuân theo các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.