Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đề ra trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ và duy nhất thỏa thuận giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, biểu đạt, bảo đảm và/hoặc hiểu biết đồng thời trước đây liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này trong thời gian của chúng tôi quyền hạn mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được ghi trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để được cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho những người có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng của những người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các mẫu đặt hàng mua hàng tương ứng, bạn có thể thu được hoặc cố gắng thu được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của nhà cung cấp bên thứ ba. TheSoftware không đại diện hoặc đảm bảo rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong bất kỳ hình thức nào về khả năng của bạn trong việc thu được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc trong bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác qua Cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi tương ứng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc chính thức của Cuộc thi áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành các giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi được trưng bày trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu đăng ký Cuộc thi chính xác, đúng, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyền và độc quyền duy nhất của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền độc đáo của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển giao, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, nội dung và tài liệu liên quan theo đúng quy định trong Thỏa thuận. TheSoftware có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại. Không một phần nào của trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dọn dẹp, phân tích ngược, phân tích ngược hoặc chuyển giao trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ hoặc một phần nào đó. TheSoftware dành quyền không rõ ràng được cấp trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng của trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng trang web, nội dung, cuộc thi và / hoặc dịch vụ không thể chuyển giao của bạn.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, cấu trúc, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, chuyển đổi từ điện tử, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu độc quyền khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Việc khai thác hệ thống để lấy lại nội dung từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng các phương tiện tự động hoặc bất kỳ hình thức cắt, trích xuất dữ liệu nào khác nhằm tạo hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là bị cấm. Bạn không có quyền sở hữu bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc các vật liệu khác được xem trên Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Sự đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web, hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin và/hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng TheSoftware, cùng tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ thuộc sở hữu của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Trừ khi được TheSoftware đặc quyền, không ai được phép tạo liên kết đến trang web, hoặc một phần cụ thể (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, biểu tượng đăng nhập, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) trên trang web của họ cho bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, việc “frame” trang web và/hoặc tham chiếu đến Định vị Tài nguyên Thống nhất (“URL”) của trang web trên bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể hợp tác với trang web để loại bỏ hoặc ngừng, tùy trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động như vậy. Bạn tại đây công nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến nó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền duy nhất theo quyết định của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ Trang web này tuỳ ý. TheSoftware không đảm bảo rằng việc tải xuống như vậy là miễn phí mã hóa máy tính gây hại bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, cũng như từng công ty mẹ, công ty con và liên doanh của họ, và từng thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đồng đối tác và/hoặc đối tác khác, không gây hại từ bất kỳ khiếu nại và/hoặc tố cáo nào, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phán gì, do bất kỳ bên thứ ba nào nêu ra hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia bất kỳ Cuộc thi nào; (b) việc vi phạm Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các điều khoản của đoạn này thuận lợi cho TheSoftware, từng công ty mẹ, công ty con và/hoặc liên doanh của họ, và từng quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này có quyền đề nghị và trực tiếp thi hành những quy định này đối với bạn trên tên riêng của nó.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết tới và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên khác trên Internet, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên được sở hữu và điều hành bởi các Nhà cung cấp Bên thứ ba. Do TheSoftware không kiểm soát được các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không chứng nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này, hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ/THÔNG TIN KHÁCH GHÉ THĂM

Việc sử dụng trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web đều tuân thủ chính sách riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin về việc sử dụng trang web của bạn, và tất cả thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp, tuân theo các điều khoản của chính sách riêng tư của chúng tôi. Để xem chính sách riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấn vào Đây.

Mọi nỗ lực của bất kỳ cá nhân nào, có là khách hàng TheSoftware hay không, để gây thiệt hại, phá hủy, can thiệp, phá hoại và/hoặc gây cản trở hoạt động của Trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ tỉ mỉ theo đuổi bất kỳ biện pháp pháp lý nào liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức vi phạm nào đến mức tối đa cho phép bởi pháp luật và công bằng.